متن و ترجمه ترانه when the partys از Billie Eilish

0
3155
when the partys ترجمه ترانه و دانلود
when the partys ترجمه ترانه

Don’t you know I’m no good for you?
متوجه نیستی من برات خوب نیستم ؟ (تیپم بهت نمیخوره)
I’ve learned to lose, you can’t afford to
من یاد گرفتم از ببازم، تو از پسش برنمیای (از دست بدم)
Tore my shirt to stop you bleeding
لباسم رو پاره کردی برای جلوگیری از خون ریزی (سریال کره ای یادتونه زخم رو میبندن (خود خواهی طرفش))
But nothin’ ever stops you leaving
تا حالا چیزی باعث نشده از رفتن صرف نظر کنی
Quiet when I’m coming home and I’m on my own
هروقت خونه میام ساکته و خودمم(همیشه تو خونه تنهاست)
I could lie, say I like it like that, like it like that
میتونستم دروغ بگم ،بگم من این را مثل آن دوست دارم ، مثل اون رو دوست دارم (همانند)
I could lie, say I like it like that, like it like that
میتونستم دروغ بگم ،بگم من این را مثل آن دوست دارم ، مثل اون رو دوست دارم (همانند)
Don’t you know too much already?
تو الان هم بیشتر از اندازه میدونی
I’ll only hurt you if you let me
اگه اجازه بدی من فقط بهت صدمه میزنم
Call me friend, but keep me closer
دوستم صدام کن ، ولی نزدیکتر از یک دوست نگهم دار
(Call me back)
صدام کن (زنگ بهم بزن)
And I’ll call you when the party’s over
و بهت زنگ میزنم موقعی که پارتی تموم شد
Quiet when I’m coming home and I’m on my own
هروقت خونه میام ساکته و خودمم(همیشه تو خونه تنهاست)
And I could lie, say I like it like that, like it like that
میتونستم دروغ بگم ،بگم من این را مثل آن دوست دارم ، مثل اون رو دوست دارم (همانند)
Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that
میتونستم دروغ بگم ،بگم من این را مثل آن دوست دارم ، مثل اون رو دوست دارم (همانند)
But nothin’ is better sometimes
ولی هیچ چیز بهتر از بعضی چیزاست (بهتره از هیچ چیزه)
Once we’ve both said our goodbyes
یک بار ما خداحافظی هامون رو گردیم
Let’s just let it go
بیا فقط بیخیالش شیم
Let me let you go
بیا فقط بیخیال بشیم (بیخیال بابای خودمون)
Quiet when I’m coming home and I’m on my own
هروقت خونه میام ساکته و خودمم(همیشه تو خونه تنهاست)
I could lie, say I like it like that, like it like that
میتونستم دروغ بگم ،بگم من این را مثل آن دوست دارم ، مثل اون رو دوست دارم (همانند)
I could lie, say I like it like that, like it like that
میتونستم دروغ بگم ،بگم من این را مثل آن دوست دارم ، مثل اون رو دوست دارم (همانند)

منبع متن انگلیسی genius
 
…………………………

 

در تاریخ 22 فروردین 98 مجدد پلی لیست آپدیت شد This Is Billie Eilish...

 

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید