متن و ترجمه ترانه ۱۲۳۴ از Feist

0
689
 

۱۲۳۴, tell me that you love me more

۱۲۳۴ ، به من بگو که بیشتر دوستم داری
Sleepless long nights
بی خوابی طولانی شب
That is what my youth was for
این چیزیه که من برای تو در جوامی میخوام
Old teenage hopes
نوجوان های قدیم امیدوارند
Are alive at your door
در خونه شما زنده س (روشن بودن)
Left you with nothing
همه چیز رو ترک کن
But they want some more
اما از تو چیز های بیشتری میخوان
Oh, you’re changing your heart
اوه ، خودت رو تغییر بده ، قلبت رو
Oh, you know who you are
اوه، الان میدونی کی هستی
Sweetheart, bitter heart
عسلم، قلب تلخ (Sweetheart این کلمه رو فقط به بچه تون یا عشقتون بگید ، به هر کسی نمیشه گفت)
Now I can tell you apart
الان میتونم بهت بگم که
Cozy and cold
گرمی و سرد
Put the horse before the cart
قرار دادن اسب قبل ارابه (عشقا به معنی برعکس بودنه مثل جمله قبل ، اسب رو جلوی ارابه میزارن)
Those teenage hopes
اینا امیدواری برای جواناس
Who have tears in their eyes
چه کسی اشک تو چشاش موج میزنه
Too scared to own up to one little lie
پیش از حد از ی دروغ کوچیک ترسیدم
Oh, you’re changing your heart
اوه ، خودت رو تغییر بده ، قلبت رو
Oh, you know who you are
اوه، الان میدونی کی هستی
۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۹  ۱۰
۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۹  ۱۰
Money can’t buy you back the love that you had then
پول نمیتونه عشقی که داشتی رو مثل قبل برات برگردونه
۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۹  ۱۰
۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۹  ۱۰
Money can’t buy you back the love that you had then
پول نمیتونه عشقی که داشتی رو مثل قبل برات برگردونه
Oh, you’re changing your heart
اوه ، خودت رو تغییر بده ، قلبت رو
Oh, you know who you are
اوه، الان میدونی کی هستی
Oh, you’re changing your heart
اوه ، خودت رو تغییر بده ، قلبت رو
Oh, you know who you are
اوه، الان میدونی کی هستی
Who you are, are, are
تو کی هستی ، هستی ، هستی
Before, before the teenage boys
قبلا ،قبل از این که نوجوان بودم
They’re breaking your heart
اونا قلبت رو شکستند
Before the teenage boys
قبلا ،قبل از این که نوجوان بودم
They’re breaking your heart
اونا قلبت رو شکستند
 
 
 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید