متن و ترجمه ترانه Level Up از Ciara

1
5248

Five, four, three, two, one

پنج،چهار،سه،دو،یک
(Leggo! (watch me
بیا بریم (نگام کن) (Leggo خلاصه شده Let’s go)
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…( منظورش پیشرفت کردنه)
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
All this on me so yummy, all this sauce so yummy
همه چیز با من خوشمزه میشه, همه این سس خوشمزس
Know you want this yummy, yummy all in your tummy
میدونم که این چیز خوشمزهه رو میخای،همه ی خوشمزه ها تو شکمت
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
All this on me so yummy, all this sauce so yummy
همه چیز روی من خوشمزس, همه این سس خوشمزس
Know you want this yummy, yummy all in your tummy
میدونم که این چیز خوشمزهه رو میخای،همه ی خوشمزه ها تو شکمت
Them old mistakes are gone, I won’t do them no more
تمام اشتباهات گذشته رفتن، دیگه اونا رو انجام نمیدم
That’s old news, there’s new news, I done did that before
این خبرا قدیمین، خبرای جدیدهم هست، اینو قبلا انجام دادم
I turned nothing to something, my comeback on one hunnid
چیزی رو بچیزی دیگه نمیتونم تبدیل کنم، برگشتم به جهنم (زندگیش رو باخته)
Less talking, more action, you just gon’ see Ci coming
کمتر حرف بزن ، بیشتر عمل کن ، تو فقط قراره ببینی اون داره میاد
I just keep elevating, no losses, just upgrading
من فقط بالابردن رو حفظ میکنن(داره میگه به قبل برنمیگردم) ، باختن ممنوع ، فقط پیشرفت
My lessons, made blessings, I turned that into money
درس هام(تجربه هام) ، نعمت ها رو میسازم (موقعیت)، من اونارو به پول تبدیل می کنم
Thank God I never settled, this view is so much better
خداروشکر هنوز حلش نکردم، اینجوری بهتر بنظرم میرسه
I’m chilling, I’m winning, like on another level
دارم سرد میشم (بی احساس)، دارم اول میشم، مثل پیشرفت های دیگه
Oh, you can talk all you want
اوه، میتونی هرچی که میخوای بگی
See me, I stayed prayed up
منو ببین ، هنوزم دعات میکنم
Nothing I’m afraid of
چیزی نیست که ازش بترسم
And I can have it all
و میتونم همه چیز رو داشته باشم
Five, four, three, two, one
پنج،چهار،سه،دو،یک
(Leggo! (watch me
بیا بریم (نگام کن )
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر
All this on me so yummy, all this sauce so yummy
همه چیز با من خوشمزه میشه, همه این سس خوشمزس
Know you want this yummy, yummy all in your tummy
میدونم که این چیز خوشمزهه رو میخای،همه ی خوشمزه ها تو شکمت
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
All this on me so yummy, all this sauce so yummy
همه چیز با من خوشمزه میشه, همه این سس خوشمزس
Know you want this yummy, yummy all in your tummy
میدونم که این چیز خوشمزهه رو میخای،همه ی خوشمزه ها تو شکمت
Fake friends get dropped like weight
دوستای تقلبی (الکی) کم میشن مثل وزن
(Team love, don’t want no hate (nope
عشق تیم(گروهی)، نفرتی رو نمی خوایم(نوچ)
I’m grindin’, I’m shinin’
دارم قوی میشم، دارم میدرخشم
Up, up, up on my way
بالا, بالا, بالا تو راهه من
Thank God I never settled
خداروشکر هیچوقت حلش نکردم
This view is so much better
این ویو خیلی بهتره (این جور بهتره)
I’m chilling, I’m winning
دارم سرد میشم (بی احساس)، دارم برنده میشم
Like on another level
مثل یه مرحله‌ی دیگه
Oh, you can talk all you want
اوه، میتونی هرچی که میخوای بگی
See me, I stayed prayed up
منو ببین ، هنوزم دعات میکنم
Nothing I’m afraid of
چیزی نیست که ازش بترسم
And I can have it all
و میتونم همه چیز رو داشته باشم
Five, four, three, two, one
پنج،چهار،سه،دو،یک
(Leggo! (watch me
بیا بریم (نگام کن )
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
All this on me so yummy, all this sauce so yummy
همه چیز با من خوشمزه میشه, همه این سس خوشمزس
Know you want this yummy, yummy all in your tummy
میدونم که این چیز خوشمزهه رو میخای،همه ی خوشمزه ها تو شکمت
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
All this on me so yummy, all this sauce so yummy
همه چیز با من خوشمزه میشه, همه این سس خوشمزس
Know you want this yummy, yummy all in your tummy
میدونم که این چیز خوشمزهه رو میخای،همه ی خوشمزه ها تو شکمت
All this oh so level, on another level
همه در یک مرحلن، یه سطح دیگه
Elevate your level, le-le-le-level
سطحت رو ببر بالا، سطح
Graduate your level, there’s no one on it
مرحلت رو بدست بیار، هیشکی اونجا نیست
(Nah, nah, nah (ay
نه نه، نه (ای)
All this oh so level, on another level
همه در یک مرحلن، یه سطح دیگه
Elevate your level, le-le-le-level
سطحت رو ببر بالا، سطح
Graduate your level, there’s no one on it
مرحلت رو بدست بیار، هیشکی اونجا نیست
(Nah, nah, nah (ay
نه نه، نه (ای)
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
All this on me so yummy, all this sauce so yummy
همه چیز با من خوشمزه میشه, همه این سس خوشمزس
Know you want this yummy, yummy all in your tummy
میدونم که این چیز خوشمزهه رو میخای،همه ی خوشمزه ها تو شکمت
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
Level up, level up, level up, level up, level up
مرحله بالاتر، مرحله بالاتر، مرحله بالاتر…
All this on me so yummy, all this sauce so yummy
همه چیز با من خوشمزه میشه, همه این سس خوشمزس
Know you want this yummy, yummy all in your tummy
میدونم که این چیز خوشمزهه رو میخای،همه ی خوشمزه ها تو شکمت
 

 

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید