ترجمه ترانه bang bang dua lipa

11
5762

I was five, and he was six

وقتی من پنج سالم بود و او شش سالش بود
We rode on horses made of sticks

ما سوار بر اسب های ساخته شده از چوب
He wore black, and I wore white

او سیاه پوشیده بود و من سفید پوشیده بودم
He would always win the fight

او همیشه مبارزه رو پیروز می شد

Bang bang

بنگ بنگ
He shot me down

او به من شلیک کرد
Bang bang

بنگ بنگ
I hit the ground

من افتادم روی زمین
Bang bang

بنگ بنگ
That awful sound

اون صدای افتضاح(گوش خراش)
Bang bang

بنگ بنگ
My baby shot me down

عزیز دلم(عشقم) من رو کشت

Seasons came and changed the time

فصل ها سپری شدند و زمانه تغییر کرد
When I grew up, I called him mine

وقتی که بزرگ شدم-گفتم که تو مال منی
He would always laugh and say

همیشه (بعد از این حرفم)بهم می خندید و می گفت
“Remember when we used to play”

“یادته اون وقت ها که باهم بازی می کردیم”

Bang bang

بنگ بنگ
I shot you down

من به تو شلیک می کردم
Bang bang

بنگ بنگ
You hit the ground

تو روی زمین می افتادی
Bang bang

بنگ بنگ
That awful sound

اون صدای دلخراش(افتضاح)
Bang bang

بنگ بنگ
I used to shoot you down

من همیشه به تو شلیک می کردم و تو رو نقش زمین می کردم

Music played and people sang

اهنگ شروع می شد و مردم با اون همخوانی می کردند
Just for me the church bells rang

و صدای زنگ (ناقوش) کلیسا فقط برای من به صدا در میومد
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

اه_اه_اه_اه
Now he’s gone, I don’t know why

حالا اون زمان ها رفته و من نمی دونم چرا
And ’til this day, I sometimes cry

و تا همین امروز من بعضی مواقع گریه می کنم
He didn’t even say goodbye

حتی اون از من خداحافظی نکرد
He didn’t take the time to lie

حتی وقت نکرد برای من دروغی سر هم بکنه

Bang bang

بنگ بنگ
He shot me down

اون به من شلیک کرد
Bang bang

بنگ بنگ
I hit the ground

من به زمین خوردم (نقش زمین شدم)
Bang bang

بنگ بنگ
That awful sound

اون صدای دلخراش
Bang bang

بنگ بنگ
My baby shot me down

عزیز دلم (عشقم) من رو کشت و نقش زمین کرد

Oh-ooh-ooh-ooh-ooh

اه_اه_اه_اه_اه
My baby shot me down

عزیز دلم (عشقم) من رو کشت و نقش زمین کرد

11 دیدگاه‌ها

 1. جناب حضرت آقای دکتر، متاسفانه باید به اطلاع مقام شامختون برسونم که ترجمه درسته و اون چیزی که شما میفرمایین شوربختانه نادرست!
  و چه مصیبتی که ما مجبوریم حضور جنابان حق به جانبی چون شما رو بعنوان هم وطن! تا آخر دنیا در کنار خودمون تحمل کنیم!
  #نظرات_کارشناسانه

  Examples
  You would always take your surfboard with you when you went to the beach
  Would you always take your surfboard with you when you went to the beach
  You would not always take your surfboard with you when you went to the beach

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید