متن و ترجمه ترانه Don’t Start Now از Dua Lipa

0
19786
متن و ترجمه ترانه Don’t Start Now از Dua Lipa
متن و ترجمه ترانه Don’t Start Now از Dua Lipa

Dua Lipa ترانه Don’t Start Now را در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ بهدعنوان یک ترانه دیسکو منتشر کرد 

قبل از انتشار این ترانه dua یک پیش نمایش از ویدیو کلیپ ترانه در شبکه های اجتماعی قرار داد
خیلی ها حدس زده اند که این آهنگ در مورد دوست پسران سابقش ، اسحاق کارو و پل کلین است

Released: 31 October ۲۰۱۹

Genre: Disco

Songwriter(s): Dua Lipa . Caroline Furoyen . Emily Schwartz . Ian Kirkpatrick

Label: Warner

Producer(s): Ian Kirkpatrick

متن و ترجمه ترانه Don’t Start Now از Dua Lipa


If you don’t wanna see me
اگر نمیخوای منو ببینی
Did a full one-eighty, crazy
صد و هشتاد درجه تغییر کردم ، دیونه

Thinking ’bout the way I was

درباره جوری که بودم فکر میکنم (درباره کارهایی که کرده فکر میکنه)
Did the heartbreak change me? Maybe
این شکست عشقی من رو تغیر داده ؟ شاید
But look at where I ended up
اما ببین کجا تموم شد (ببین به کجا رسیدیم)
I’m all good already
من قبلا همیشه حالم خوب بود
So moved on, it’s scary
پس رفتم (ازت گذشم ، ولت کردم) ، این ترسناکه
I’m not where you left me at all, so
من اونجاهایی که ولم میکردی نیستم ، پس
If you don’t wanna see me dancing with somebody
اگر نمیخوای منو در حال رقصیدن به همراه کسی ببنی
If you wanna believe that anything could stop me
اگر میخوای باور کنی هر چیزی میتونه مانع من بشه
Don’t show up
خودت رو نشون نده (سر کله ات پیدا نشه ، افتابی نشو)
Don’t come out
بیرون نیا (خونه بمون)
Don’t start caring about me now
الان شروع نکن به اهمیت دادن به من (شاید منظورش غم خوردن یا مراقبت کردنم باشه)
Walk away, you know how
دور شو (برو پی کارت ، گم شو)، خودت میدونی چه جور
لیپا با گفتن Walk away اشاره به ترانه LANY داره ، لیپا قبلا پیش کسوت این گروه خوانندگی بوده 
Don’t start caring about me now
الان شروع نکن به اهمیت دادن به من
Aren’t you the guy who
تو همون یارو ه نبودی
Tried to hurt me with the word “goodbye”?
که سعی کردن با گفتن کلمه خداحافظ به من آسیب بزنه

لیپا به آهنگ مشهور گلوریا گاینور “I Will Survive” اشاره می کند که در آن می خواند : (Weren’t you the one who tried to hurt me with goodbye)  آیا شما کسی نیستی که با خداحافظی کردن به من آسیب رسوندی

Though it took some time to survive you
با اینکه خیلی زمان برد تا نجات پیدا کنی (شایدم کنم باشه دقیق نمیدونم)
I’m better on the other side
اما الان حالم بهتره (از طرف دیگه حالم بهتر شد)
I’m all good already
من قبلا همیشه حالم خوب بود
So moved on, it’s scary
پس رفتم ، این ترسناکه
I’m not where you left me at all, so
من اونجاهایی که ولم میکردی نیستم ، پس
If you don’t wanna see me dancing with somebody
اگر نمیخوای منو در حال رقصیدن به همراه کسی ببنی
If you wanna believe that anything could stop me (Don’t, don’t, don’t)
اگر میخوای باور کنی هر چیزی میتونه مانع من بشه 
Don’t show up
خودت رو نشون نده
Don’t come out
بیرون نیا
Don’t start caring about me now
الان شروع نکن به اهمیت دادن به من
Walk away, you know how
دور شو ، خودت میدونی چه جور
Don’t start caring about me now (‘Bout me now, ’bout me)
الان شروع نکن به اهمیت دادن به من
(Whoa, whoa)
هوو ، هوو
Don’t come out (Out, out)
بیرون نیا
(Don’t show up)
خودت رو نشون نده
(Whoa, whoa)
هوو ، هوو
Don’t start now (Oh)
الان شروع نکن
(Whoa, whoa)
هوو ، هوو
Don’t come out (Out, out)
بیرون نیا
I’m not where you left me at all, so
من اونجاهایی که ولم میکردی نیستم ، پس
If you don’t wanna see me dancing with somebody
اگر نمیخوای منو در حال رقصیدن به همراه کسی ببنی
If you wanna believe that anything could stop me
اگر میخوای باور کنی هر چیزی میتونه مانع من بشه
Don’t show up (Don’t show up)
خودت رو نشون نده
Don’t come out (Don’t come out)
بیرون نیا
Don’t start caring about me now (‘Bout me now)
الان شروع نکن به اهمیت دادن به من
Walk away (Walk away), you know how (You know how)
دور شو  ، خودت میدونی چه جور
Don’t start caring about me now (‘Bout me now)
الان شروع نکن به اهمیت دادن به من
(Hahaha)
هاهاها
(So)
پس
(Whoa, whoa)
هوو ، هوو
Don’t come out (Out, out)
بیرون نیا
(Don’t show up)
خودت رو نشون نده
(Whoa, whoa)
هوو ، هوو
Walk away (Walk away), so
برو ، پس
(Whoa, whoa)
هوو ، هوو
Don’t come out (Out, out)
بیرون نیا
(Don’t show up)
خودت رو نشون نده
(Whoa, whoa)
هوو ، هوو
Walk away (Walk away), oh
برو پی کارت ، اوه
متن و ترجمه ترانه Don’t Start Now از Dua Lipa

BPI Ltd Member Companies

منبع متن انگلسیی : genius

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید