متن و ترجمه ترانه (Murder Song (5, 4, 3, 2,1 از Aurora

0
5799
متن و ترجمه ترانه (Murder Song (5, 4, 3, 2,1 از Aurora

متن و ترجمه ترانه (Murder Song (5, 4, 3, 2,1 از Aurora ، او با نوشتن و خواندن (Murder Song (5, 4, 3, 2,1  به عنوان درمانی و روشی برای از بین بردن ترس وجودش استفاده کرده . در این ترانه به کارهای دشواری که برای محافظت از کسانی که دوست میداریم اشاره شده . Aurora در مصاحبه ای گفته این ترانه در واقع عاشقانه است

“(Murder Song (5, 4, 3, 2,1”
Released: September 4, 2015
Genre: Alternative , Electropop
Label: Decca Records , Glassnote
Songwriter(s): AURORA , Odd Martin Skålnes
Producer(s): Magnus Skylstad , Odd Martin Skålnes

۵, ۴, ۳, ۲, ۱

۱،۲،۳،۴،۵

(Aurora در حال شمارش تا زمان مرگش برسد)

۵, ۴, ۳, ۲, ۱

He holds the gun against my head

تفنگ را مقابل سر من قرار میده 

I close my eyes and “bang”, I am dead

چشمانم را میبندم و بنگ ، من مردم

I know he knows that he’s killing me for mercy

من میدانم و او هم میداند که از سر رحم مرا میکشد

(killing mercy به معنی قتل از سر رحم است ، در واقع قربانی با این امید میمیرد که از درد و رنج رهایی می یابد)

And here I go

و اینگونه من رفتم

Oh oh oh oh

اه اه اه اه

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

And here I go

و اینگونه من رفتم

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

(منظور از این قسمت متن شعر swan song است به معنی اواز قو ، در افسانه های یونانی بر این باور بودن که قو قبل از مرگ خود شروع به خواندن آوازی زیبا میکند و مرگ خود را اطلاع میدهد در واقع Aurora در حال آواز خواندن برای خود است تا بمیرید)

He holds my body in his arms

بدن من را در آغوش میگیرد

He didn’t mean to do no harm

او به هیچ وجه قصد صدمه زدن به من را نداشت

And he holds me tight

و من را محکم نگه میدارد

Oh, he did it all to spare me from the awful things in life that comes

اوه ، او همه این کارها را انجام داد که من را از تمام ترس های زندگی نجات دهد

And he cries and cries

و او گریه میکند ، گریه میکند

(قاتل اصلا دوست نداشته به او صدمه بزنه و به همین دلیل گریه میکند)

I know he knows that he’s killing me for mercy

من میدانم و او هم میداند که از سر رحم مرا میکشد

And here I go

و اینگونه من رفتم

Oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

And here I go

و اینگونه من رفتم

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

He holds my body in his arms

بدن من را در آغوش میگیرد

He didn’t mean to do no harm

او به هیچ وجه قصد صدمه زدن به من را نداشت

And he cries and cries

و او گریه میکند ، گریه میکند

Oh, he did it all to spare me from the awful things in life that comes

اوه ، او همه این کارها را انجام داد که من را از تمام ترس های زندگی نجات دهد

And he cries and cries

و او گریه میکند ، گریه میکند

۵, ۴, ۳, ۲, ۱
۵, ۴, ۳, ۲, ۱
Ahahahah
Ahahahah
Ahahahah
Ahahahah
۵, ۴, ۳, ۲, ۱
۵, ۴, ۳, ۲, ۱
۵, ۴, ۳, ۲, ۱

The gun is gone

تفنگ دیگه رفته 
And so am I

و من هستم
And here I go

و اینگونه من رفتم

(منظور Aurora از این سه جمله اخر در ترانه (Murder Song (5, 4, 3, 2,1 اینه که من دیگه چشم هایم را بستم و تفنگ را نمیبینم و این یعنی من رفتم ، مردم )

BPI Ltd Member Companies

متن و ترجمه ترانه (Murder Song (5, 4, 3, 2,1 از Aurora

و ما یک پلی لیست از Aurora هم داریم به اون هم یک نگاهی بندازید

 

منبع متن انگلیسی : genius

منبع اطلاعات ترانه : aurora aksnes fandom

متن و ترجمه ترانه (Murder Song (5, 4, 3, 2,1 از Aurora ، Murder Song (5, 4, 3, 2,1 ، معنی ترانه (Murder Song (5, 4, 3, 2,1 

(لیریک Murder Song  (۵, ۴, ۳, ۲,۱

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید