متن و ترجمه ترانه Somebody That I Used to Know از Gotye

0
904
متن و ترجمه ترانه Somebody That I Used to Know
متن و ترجمه ترانه Somebody That I Used to Know از Gotye
 
Now and then I think of when we were together
الان و بعدا من همش درمورد باهم بودنمون فکر میکنم
Like when you said you felt so happy you could die
مثل اون موقعی که گفتی انقدر خوشحالم که ممکنه بمیرم
Told myself that you were right for me
به خودم گفتم اره تو همونی هستی که میخوام (نیمه گم شدش)
But felt so lonely in your company
اما کنارت احساس تنهایی می کردم
متن و ترجمه ترانه Somebody That I Used to Know از Gotye
But that was love and it’s an ache I still remember
ولی این عشق بود و این دردیه که هی بخاطر میارم
You can get addicted to a certain kind of sadness
تو میتونی به نوعی درد و اندوه معتاد بشی
Like resignation to the end, always the end
مثل تسلیم به پایان ، پایان همیشگی (تسلیم مرگ)
So when we found that we could not make sense
پس وقتی متوجه شدیم با هم سرد شدیم (علاقه ندارن بهم)
Well, you said that we would still be friends
خب، تو گفتی میتونیم دوست هم بمونیم
But I’ll admit that I was glad it was over
اما من اعتراف میکنم خوشحالم که تموم شد
متن و ترجمه ترانه Somebody That I Used to Know از Gotye
But you didn’t have to cut me off
اما مجبور نبودی من رو از زندگیت حذف کنی
Make out like it never happened and that we were nothing
جوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و ما چیزی نبودیم
And I don’t even need your love
و من حتی به عشقت نیازی ندارم
But you treat me like a stranger and that feels so rough
اما موقعی که مثل ی غریبه رفتار میکنی و این احساس بدی داره
No, you didn’t have to stoop so low
نه ، تو مجبور نبودی که انقدر خودت رو کوچیک کنی
Have your friends collect your records and then change your number
که دوستات رو بفرستی تا وسایلتو رو ببرن و بعد شمارت رو عوض کنی
I guess that I don’t need that though
به این فکر کنم که دیگر به اون نیازی ندارم
Now you’re just somebody that I used to know
الان تو فقط کسی هستی که قبلنا میشناختمش
Now you’re just somebody that I used to know
الان تو فقط کسی هستی که قبلنا میشناختمش
Now you’re just somebody that I used to know
الان تو فقط کسی هستی که قبلنا میشناختمش
Now and then, I think of all the times you screwed me over
الان و بعد ، به تمام زمانایی که منو میپچوندی فکر میکنم
But had me believing it was always something that I’d done
اما کاری کردی که باور کنم همه چیز تقصیر من بود
But I don’t wanna live that way
ولی من دیگه نمیخوام اونطوری زندگی کنم
Reading into every word you say
از هر کلمه تو برداشت دیگه ای میکنم
You said that you could let it go
تو گفتی میتونی بیخیالشی و بری
And I wouldn’t catch, you hung up on somebody that you used to know
و دیگه اجازه نمیدم ، بری سمت یکی دیگه و باهاش همین کار رو کنی
But you didn’t have to cut me off
اما مجبور نبودی من رو از زندگیت حذف کنی
Make out like it never happened and that we were nothing
جوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و ما چیزی نبودیم
And I don’t even need your love
و من حتی به عشقت نیازی ندارم
متن و ترجمه ترانه Somebody That I Used to Know
But you treat me like a stranger and that feels so rough
اما موقعی که مثل ی غریبه رفتار میکنی و این احساس بدی داره
And you didn’t have to stoop so low
تو مجبور نبودی که انقدر خودت رو کوچیک کنی
Have your friends collect your records and then change your number
که دوستات رو بفرستی تا وسایلتو رو ببرن و بعد شمارت رو عوض کنی
I guess that I don’t need that though
به این فکر کنم که دیگر به اون نیازی ندارم
Now you’re just somebody that I used to know
الان تو فقط کسی هستی که قبلنا میشناختمش
(Somebody (I used to know
کسی (که قبلا می‌شناختم)
(Somebody (Now you’re just somebody that I used to know
کسی (الان تو فقط کسی هستی که قبلنا میشناختمش)
(Somebody (I used to know
کسی (که قبلا می‌شناختم)
(Somebody (Now you’re just somebody that I used to know
کسی (الان تو فقط کسی هستی که قبلنا میشناختمش)
(I used to know)
که می شناختم
(That I used to know)
که من قبلا می‌شناختم
(I used to know)
که می شناختم
Somebody
ی کسی
 
منبع متن انگلیسی genius 


متن و ترجمه ترانه Somebody That I Used to Know

در تاریخ 22 فروردین 98 مجدد پلی لیست آپدیت شد This Is Billie Eilish...
 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید