متن و ترجمه ترانه Perfect Places از Lorde

0
1434
هرشب ، زنده میشم و میمیرم
Feel the party to my bones
حس میکنم تو استخوان هام مهمونی بر پا شده
Watch the wasters blow the speakers
تماشای کسانی که هدر میدن ترانه رو (منظورش همینان که یجا نشستن)
Spill my guts beneath the outdoor light
شهامت من زیر نور فضای باز مشخص میشه
It’s just another graceless night
فقط یک شب شرم آور دیگه ست
I hate the headlines and the weather
من از عنوان ها و آب و هوا متنفرم
I’m 19 and I’m on fire
 ١٩ سالمه و در بر روی آتشم
But when we’re dancing I’m alright
اما وقتی ما می رقصیم من حالم خوب میشه
It’s just another graceless night
فقط یک شب شرم آور دیگه ست
Are you lost enough?
به اندازه کافی از دست دادی ؟
Have another drink, get lost in us
یه نوشیدنی دیگه، همه ما گم میشیم
This is how we get notorious, oh, oh oh
این طوریه که ما بدنام می‌شیم
‘Cause I don’t know
چون نمیدونم
If they keep tellin’ me where to go
اگر اونا گفتن این که کجا برم ادامه بدن
I’ll blow my brains out to the radio, oh, oh oh
مغزم رو جلوی رادیو منفجر می‌کنم
All of the things we’re taking
همه چیزهای که ما در موردش صحبت میکنیم
‘Cause we are young and we’re ashamed
به خاطر اینه که ما جوونیم و ما شرمنده
Send us to perfect places
ما رو به جاهای تمام عیار (بی‌عیب) بفرستید
All of our heroes fading
تمام قهرمان های ما در حال محو شدن اند
Now I can’t stand to be alone
الان میتونم به تنهایی ایستادگی کنم (روی پای خودم باایستم)
Let’s go to perfect places
بزن بریم به سمت حاهای خوب
Every night, I live and die
هرشب، زنده میشم و میمیرم
Meet somebody, take ’em home
کسی رو دیدی، با خودت ببرش خونه
Let’s kiss and then take off our clothes
بوسش کن و بعد لباس هایش را در بیار
It’s just another graceless night, ’cause
این فقط یه شب بی‌شرمانه دیگه ست، چون که
All of the things we’re taking
همه چیزهای که در موردش ما صحبت میکنیم
‘Cause we are young and we’re ashamed
به خاطر اینه که ما جوونیم و شرمنده
Send us to perfect places
ما رو به جاهای خوب بفرستید (بدون مشکل)
All of our heroes fading
تمام قهرمانان ما در حال محو شدن اند
Now I can’t stand to be alone
الان میتونم به تنهایی روی پای خودم باایستم
Let’s go to perfect places
بزن بریم به سمت جاهای خوب (مکان البته نه از اوناش)
All the nights spent off our faces
تمام شب رو صرف صورت های ما کردن
Trying to find these perfect places
سعی کردن که اون جاهای خوب رو برای ما پیدا کنند
What the fuck are perfect places anyway?
چی به سرمان اورد اون جاهای خوب ؟
All the nights spent off our faces
تمام شب رو صرف صورت های ما کردن
Trying to find these perfect places
سعی کردن که اون جاهای خوب رو برای ما پیدا کنند
?What the fuck are perfect places anyway
چی به سرمان اورد اون جاهای خوب ؟
All the nights spent off our faces
تمام شب رو صرف صورت های ما کردن
Trying to find these perfect places
سعی کردن که اون جاهای خوب رو برای ما پیدا کنند
?What the fuck are perfect places anyway
چی به سرمان اورد اون جاهای خوب ؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید