متن و ترجمه ترانه LordeHard Feelings از Lorde

4
2063

Please, could you be tender

برام یه لطفی میکنی

And I will sit close to you
و  نزدیک تو میشینم
Let’s give it a minute before we admit that we’re through
یکم صبر کن قبل از اینکه اقرار کنیم همچی تموم شده
Guess this is the winter
فکر کنم این زمستونه
Our bodies are young and blue
بدنامون جوون و آبیه
I’m at Jungle City, it’s late and this song is for you
من توی یه شهر جنگلی ام، دیر شده ، و این آهنگ برای توست
‘Cause I remember the rush, when forever was us
چون که من عجله کردن رو به یاد میارم، وقتی برای همیشه ما بودیم
Before all of the winds of regret and mistrust
قبل از تمومی باد ها از پشیمونی و نا اعتمادی
Now we sit in your car and our love is a ghost
حالا ما توی ماشین نشستیم و عشقمون فقط یه روح بوده
Well, I guess I should go
خب من فکر کنم که باید برم
Yeah, I guess I should go
آره بهتره که برم
Hard feelings
بی احساس
These are what they call hard feelings
این ها چیزیه که بهش میگن بی احساسی
Of love
از عشق
When the sweet words and fevers
وقتی کلامت زیبا و هیجان انگیز بود
All leave us right here in the cold-old-old
همه ولمون کردن دقیقا وقتی اینجا در سرما بودیم
Alone with the hard feelings
تنهایی با بی احساسا
Of love
از عشق
God, I wish I believed ya’
خدایا آرزو دارم که باور کنم
When you told me this was my home-ome-ome
وقتی تو بهم میگی که این خونه منه
I light all the candles
من همه شمع ها رو روشن کردم
Cut flowers for all my rooms
همه گل ها رو از اتاقام بردم
I care for myself the way I used to care about you
من به خودم اهمیت میدم برای راه خودم ، برای اهمیت دادن به تو
These days
این روزها
These days
این روزها
We kiss and we keep busy
به بوسیدن هم مشغول هستیم
We kiss and we keep busy
به بوسیدن هم مشغول هستیم
The waves come after midnight
موج هایی که بعد از نیمه شب میان
I call from underwater
من از زیر آب صدات میکنم
Why even try to get right
تو چرا سعی میکنی خوب بشی
When you’ve outgrown a lover
وقتی تو عاشق شدی
The whole world knows but you
تموم دنیا میفهمن اما تو
It’s time to let go of this endless summer afternoon
وقتشه که بیخیال این بعد از ظهر تابستون بی پایان بشی
Hard feelings
بی احساس
These are what they call hard feelings
این ها چیزیه که بهش میگن بی احساسی
Of love
از عشق
When the sweet words and fevers
وقتی کلامت زیبا و هیجان انگیز بود
All leave us right here in the cold-old-old
همه ولمون کردن دقیقا وقتی اینجا در سرما بودیم
Alone with the hard feelings
تنهایی با بی احساسا
Of love
از عشق
God, I wish I believed ya’
خدایا آرزو دارم که باور کنم
When you told me this was my home-ome-ome
وقتی تو بهم میگی که این خونه منه
Three years, loved you every single day, made me weak
۳ سال دوست داشتن تو،منو هر روز منو ضعیف کرده
It was real for me, yup, real for me
این عشق برام واقعی بود،اره واقعی بود
Now I’ll fake it every single day
ولی الان هر روز وانمود میکنم
‘Til I don’t need fantasy, ’til I feel you leave
تا وقتی که به فانتزی ها نیاز نداشته باشم،تا وقتی که حس کنم داری میری
But I still remember everything
ولی هنوزم همه چی یادمه
How we’d drift buying groceries, how you’d dance for me
اینکه چجوری موقع خرید دریفت میکشیدیم، چجوری برام میرقصیدی
I’ll start letting go of little things, ’til I’m so far away from you
من شروع میکنم به رها کردن چیز های کوچیک تا جایی که خیلی از تو دور بشم
Far away from you, yeah
از تو دور بشم اره
“What is this tape?”
این چه نواریه؟
“This is my favorite tape”
این نوار مورد علاقمه
Bet you wanna rip my heart out
حتما میخوای ک قلبمو بشکنی
Bet you wanna skip my calls now
حتما میخوای تماسمو رد کنی
Well, guess what? I like that
و حدس بزن چیه من خوشم میاد
‘Cause I’m gonna mess your life up
چون من قراره زندگیتو داغون کنم
Gonna wanna tape my mouth shut
میخوام دهنمو بسته نگه دارم
Look out, lovers
مواظب باشین،عاشقا
We’re L.O.V.E.L.E.S.S. Generation
ما نسل دوست داشتنیی هستیم
L.O.V.E.L.E.S.S. Generation
نسل بی عشق
All Fuckin’ With Our Lover’s Heads Generation
همش داریم مخ معشقمون رو …..
Bet you wanna rip my heart out
حتما میخوای که قلبمو بشکنی
Bet you wanna skip my calls now
حتما میخوای تماسمو رد کنی
Well, guess what? I like that
و حدس بزن چیه که من خوشم میاد
‘Cause I’m gonna mess your life up
چون من قراره زندگیتو نابود کنم
Gonna wanna tape my mouth shut
میخوام دهنم رو بسته نگه دارم
Look out, lovers
مواظب باشین،عاشقا
We’re L.O.V.E.L.E.S.S. Generation
ما نسل دوست داشتنیی هستیم
L.O.V.E.L.E.S.S. Generation
نسل بی عشق
All Fuckin’ With Our Lover’s Heads Generation
همش داریم مخ معشقمون رو …..
L.O.V.E.L.E.S.S. Generation
نسل بی عشق
L.O.V.E.L.E.S.S. Generation
نسل بی عشق
L.O.V.E.L.E.S.S. Generation
نسل بی عشق
L.O.V.E.L.E.S.S. Generation
نسل بی عشق
L.O.V.E.L.E.S.S. Generation
نسل بی عشق

4 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید