متن و ترجمه ترانه let me love you از Justin Bieber , DJ Snake

4
33343

متن و ترجمه ترانه let me love you

سال انتشار ۲۰۱۶ . سبک EDM , Tropical House , Dancehall

I used to believe

قبلا باور داشتم

We were burning on the edge of something beautiful

که داریم روی لبه ی چیزی زیبا میسوزیم

Something beautiful

ی چیز زیبا

Selling a dream

یک رویا رو بفروشیم

Smoke and mirrors keep us waiting on a miracle

دود و آینه مارو برای ی معجزه نگه میداشت

On a miracle

برای معجزه(مسیر عشق)

Say, go through the darkest of days

میگفتم که به تاریک ترین جای شب برو

Heaven’s a heartbreak away

اسمون مثل دلشکستگی دوره(از شکست عشقی دوریم)

Never let you go, never let me down

هیچ وقت نمیزارم بری , هیچ وقت ناامیدم نکن

Oh, it’s been a hell of a ride

سواری مثل جهنم بود

Driving the edge of a knife

رانندگی بر لبه ی تیغ (سختی زیاد)

Never let you go, never let me down

هیچ وقت نمیزارم بری , هیچ وقت ناامیدم نکن

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم نه نه نه

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم نه نه نه

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Don’t fall asleep

نخواب

At the wheel, we’ve got a million miles ahead of us

تو ماشین , ما میلیون ها مایل از خودمون دور شیدیم

Miles ahead of us

مایل ها دور شدیم

All that we need

چیزی که نیاز داریم اینه که

Is a rude awakening to know we’re good enough

در حال رانندگی بیدار باشم تا بفهمیم حالمون خوبه

 yeah)Know we’re good enough)

اره به اندازه کافی خوبیم

Say go through the darkest of days

میگفتم که به تاریک ترین جای شب بری

Heaven’s a heartbreak away

اسمون مثل دلشکستگی دوره(از شکست عشقی دوریم)

Never let you go, never let me down

Oh, it’s been a hell of a ride

Driving the edge of a knife

Never let you go, never let me down

هیچ وقت نمیزارم بری , هیچ وقت ناامیدم نکن

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم نه نه نه

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم نه نه نه

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم نه نه نه

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Don’t you give up, nah-nah-nah

تسلیم نشو نه نه نه

I won’t give up, nah-nah-nah

تسلیم نمیشم نه نه نه

Let me love you

بزار عاشقت باشم

Let me love you

بزار عاشقت باشم4 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید